Reklamacje

Reklamacje z tytułu uszkodzeń wydruków w transporcie będą rozpatrywane tylko w przypadku sprawdzenia przesyłki przy odbiorze od kuriera. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie przez Centrum Druku Futura, koszt przesłania do reklamacji zostanie zwrócony. Odpowiedzialność Centrum Druku Futura w przypadku wad jest ograniczona do wymiany produktów wadliwych z przyczyn technicznych.

Zwrot zamówionych towarów możliwy jest tylko w przypadku uznanej reklamacji.