Jak przygotować projekt?

Specyfikacja przygotowania plików do druku laserowego, cyfrowego:

(ulotki, wizytówki, broszury)

 

Specyfikacja plików w skrócie:

 • Rozdzielczość: 300 PPI (wymiary w skali 1:1)

 • Przestrzeń barw: CMYK (Euroscale Coated v2), sRGB(w przypadku zdjęć)

 • Preferowany format plików: PDF(czcionki skrzywione)

 • Spady: 2mm na stronę do formatu A4, od A4 wzwyż 3mm spadu na stronę

 • Obszar bezpieczny(margines): 3mm wewnątrz formatu końcowego

 • Brak znaczników

 • Brak kolorów dodatkowych

 

Szczegóły przygotowania plików:

 

 • Wymiary i rozdzielczość

- plik w skali 1:1, rozdzielczości 300 DPI z 3 mm spadem z każdej strony w formatach A4 i większych, oraz z 2 mm spadem z każdej strony przy formatach mniejszych niż A4; przykładowo wydruk wielkości A4 powinien mieć 216 mm x 303 mm w rozdzielczości  300 DPI (w podanym wymiarze jest uwzględniony spad 3 mm z każdej strony, który po odcięciu da realną wielkość formatu A4, czyli 210 mm x 297 mm).

 

 • Formaty plików

- plik prosimy przygotować w formatach pdf (ze skrzywionymi czcionkami) / tiff (bez warstw, bez kompresji bądź z kompresją LZW) / jpg (z uwzględnieniem najwyższej jakości). Przy formatach "otwartych" (psd, ai, id, cdr), w plikach edytorów tekstów oraz arkuszy kalkulacyjnych nie ponosimy odpowiedzialności za zgodność wydruków z plikami powierzonymi.

- informacje dodatkowe oraz uwagi należy opisać w komentarzu do zamówienia.

 

 • Przestrzeń barw

- przestrzeń barwna przy druku fotografii (bądź publikacji, materiałów z dużą ilością zdjęć) powinna być zachowana  sRGB; przy druku materiałów reklamowych z większą ilością apli, grafik wektorowych (plakaty, ulotki itp) przestrzenią barwną powinien być CMYK (Euroscale Coated v2).

 

 • Publikacje wielostronicowe

- pliki NIE POWINNY ZAWIERAĆ ŻADNYCH znaczników drukarskich, oraz być przygotowane jako pojedynczy plik; w przypadku druku dwustronnego, plik powinien zawierać 2 strony; w przypadku publikacji bigowanych, bindowanych, bądź w oprawie fotoksiążek pliki powinny być kolejno umieszczonymi stronami (nie rozkładówkami), z uwzględnieniem odpowiedniego spadu wyłącznie po zewnętrznych krawędzi publikacji (wyjątkiem jest oprawa sprężynowa, bindowana, w której spad powinien być uwzględniony z każdej strony); nie umieszczamy pliku na arkuszu innym niż wydruk docelowy ze spadem.

 

- publikacje bigowane (składane) szyte powinny mieć liczbę stron podzielną przez 4, w innym wypadku pozostanie biała strona niezadrukowana (przy nieparzystej liczbie stron) bądź / i przy parzystej liczbie stron, nie podzielnej przez 4, pozostanie kartka nie wszyta wewnątrz publikacji (wkładka), w takim wypadku prosimy o dodatkową informację przy składaniu zamówienia.

 

 • Uszlachetnienia (złocenie, srebrzenie)

- CMYK (bez profili kolorystycznych ICC)

- rozdzielczość 300 dpi

- spad 2 mm

- margines dla treści min. 3 mm od linii cięcia

- czarny ma mieć składowe C:0 M:0 Y:0 K:100

- fonty w krzywych

- PDF w wersji 1.3 (Acrobat 4.0)

 

Uszlachetnienie należy projektować jako grafikę wektorową.

Uszlachetnienie może być projektowany na spad.

Minimalna grubość elementu 0,2mm

Minimalny rozmiar fontu podstawowego 9 pkt

Zalecamy minimalne odstępy między znakami 0,75mm

 

Przy uszlachetnieniu należy przygotować czarną maskę na obszary pod folię jako kolor czarny z 100% nasyceniem  (C:0 M:0 Y:0 K: 100).

 

Zalecane jest wyeksportowanie pliku do formatu PDF i zapisanie go, jako wielostronicowy PDF zawsze w kolejności:

 

druk jedostonny i hotstamping jednostronny: awers_druk, awers_zloto

druk dwustronny i hotstamping dwustronny: awers_druk, rewers_druk, awers_zloto, rewers_zloto