Jak przygotować projekt?

Projekt prawidłowo przygotowany do druku cyfrowego (laserowego) powinien:

- być wielkości 1:1 w rozdzielczości 300 DPI z 3 mm spadem z każdej strony w formatach A4 i większych, oraz z 2 mm spadem z każdej strony przy formatach mniejszych niż A4; przykładowo wydruk wielkości A4 powinien mieć 216 mm x 303 mm w rozdzielczości 300 DPI (w podanym wymiarze jest uwzględniony spad 3 mm z każdej strony, który po ucięciu da realną wielkość formatu A4, czyli 210 mm x 297 mm).

- plik prosimy przygotować w formatach pdf (ze skrzywionymi czcionkami) / tiff (bez warstw, bez kompresji bądź z niską kompresją LZW) / jpg (z uwzględnieniem najwyższej jakości). Przy formatach "otwartych" (psd, ai, id, cdr), w plikach edytorów tekstów oraz arkuszy kalkulacyjnych nie ponosimy odpowiedzialności za zgodność wydruków z plikami powierzonymi.

- informacje dodatkowe oraz uwagi należy opisać w komentarzu do zamówienia.

- przestrzeń barwna przy druku fotografii (bądź publikacji, materiałów z dużą ilością zdjęć) powinna być zachowana  sRGB; przy druku materiałów reklamowych z większą ilością apli, grafik wektorowych (plakaty, ulotki itp) przestrzenią barwną powinien być CMYK (Euroscale Coated v2).

- pliki NIE POWINNY ZAWIERAĆ ŻADNYCH znaczników drukarskich, oraz być przygotowane jako pojedynczy plik; w przypadku druku dwustronnego, plik powinien zawierać 2 strony; w przypadku publikacji bigowanych, bindowanych, bądź w oprawie fotoksiążek pliki powinny być kolejno umieszczonymi stronami (nie rozkładówkami), z uwzględnieniem odpowiedniego spadu wyłącznie po zewnętrznych krawędzi publikacji (wyjątkiem jest oprawa sprężynowa, bindowana, w której spad powinien być uwzględniony z każdej strony); nie umieszczamy pliku na arkuszu innym niż wydruk docelowy ze spadem.

- publikacje bigowane (składane) szyte powinny mieć liczbę stron podzielną przez 4, w innym wypadku pozostanie biała strona niezadrukowana (przy nieparzystej liczbie stron) bądź / i przy parzystej liczbie stron, niepodzielnej przez 4, pozostanie kartka niewszyta wewnątrz publikacji (wkładka), w takim wypadku prosimy o dodatkową informację przy składaniu zamówienia.